cờ tour, cờ dẫn tour, cờ du lịch, cờ dẫn đoàn du lịch, cán cờ du lịch

cờ tour, cờ dẫn tour, cờ du lịch, cờ dẫn đoàn du lịch, cán cờ du lịch

 Cờ dẫn tour là một sản phẩm sử dụng để dẫn đoàn khách du lịch. Chất liệu là vải lụa in kỹ thuật số, được treo vào một cán bằng inox Macinsearch có thể kéo dài ra hoặc thu gọn lại.
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=tzBTbM4OTBA
In cờ dẫn tour tại Hà Nội, in cờ dẫn tour Đà Lạt, Cờ dẫn tour Đà Nẵng, Cờ dẫn Tour Thành phố Hồ Chí Minh, Cờ dẫn Tour Quảng Ninh, Cờ dẫn Tour Hải Phòng, Cờ dẫn Tour Hòa Bình, Cờ dẫn Tour Toàn Quốc.
In cờ dẫn tour, cờ du lịch theo yêu cầu, cờ dẫn tour cờ du lịch in logo.
Liên hệ: cuahangco.com – quangcaoinan.net
Hotline/zalo: 0983716140