Tấm Vải Phủ Biển Hiệu – Tấm Vải Phủ Hiện Vật

Quảng cáo in ấn Đức Cường cung cấp tấm vải lụa đỏ vải phi bóng, vải nhung đỏ dùng để phủ tấm biển hiệu quảng cáo, phủ hiện vật, dùng trong lễ khai trương, lễ ra mắt sản phẩm mới.

Tấm vải đỏ vải phi bóng, vải nhung dùng để phủ lên biển hiệu, tấm vải lụa đỏ phủ lên hiện vật trong lễ khai trương, lễ ra mắt sản phẩm mới.

Tấm vải đỏ phủ bàn giao ô tô, tấm vải lụa phủ ô tô, tấm vải lụa lễ trao xe. lễ giao xe.

Khăn phủ biển hiệu lễ khai trương, khăn phủ biển hiệu lễ khánh thành, khăn phủ hiện vật, khăn phủ biển hiệu.

Để đặt hàng mời quý vị liên hệ:

Điện thoại/Zalo: 0983716140 ( Add Zalo để trao đổi thiết kế và báo giá )

Email: quangcaoinan.vn@gmail.com

Website: Quangcaoinan.net

 

vải phủ biển hiêu - vải phủ hiện vật 2 vải phủ biển hiêu - vải phủ hiện vật 1 vải phủ biển hiêu - vải phủ hiện vật 13 vải phủ biển hiêu - vải phủ hiện vật 14 vải phủ biển hiêu - vải phủ hiện vật 12 vải phủ biển hiêu - vải phủ hiện vật 10 vải phủ biển hiêu - vải phủ hiện vật 11 vải phủ biển hiêu - vải phủ hiện vật 8 vải phủ biển hiêu - vải phủ hiện vật 9 vải phủ biển hiêu - vải phủ hiện vật 6 vải phủ biển hiêu - vải phủ hiện vật 7 vải phủ biển hiêu - vải phủ hiện vật 5 vải phủ biển hiêu - vải phủ hiện vật 4 vải phủ biển hiêu - vải phủ hiện vật 3